Nhận diện thương hiệu

Cập nhật: 12/01/2017


cityplaza,vn

Slogan của chúng tôi

                       "Nơi hội tụ những thương hiệu uy tín"

Phương châm hoạt động

 • Đối với doanh nghiệp đối tác tại Cityplaza.vn: Coi doanh nghiệp đối tác tại Cityplaza.vn như doanh nghiệp của mình.
 • Đối với khách hàng tại Cityplaza.vn: Khách hàng là thượng đế.
 • Đối với chúng tôi: Cityplaza.vn là một tập thể đoàn kết, cùng chí hướng, làm việc miệt mài hàng ngày, phát huy những khả năng sẵn có của mình, học tập thêm ở những doanh nghiệp tại Cityplaza.vn nhằm hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực, ngày càng chuyên nghiệp hơn để Cityplaza.vn phát triển lớn mạnh.

Giá trị cốt lõi

 • Uy tín, Kinh nghiệm, Chuyên nghiệp.

Tại Cityplaza.vn, chúng tôi gọi như sau:

 • Điểm đến uy tín tại Cityplaza.vn: CityShops
 • Sản phẩm uy tín tại Cityplaza.vn: CityProducts
 • Dịch vụ tại Cityplaza.vn: CityServices
 • Chủ Doanh nghiệp tại Cityplaza.vn: CityBosses
 • Khách hàng tại Cityplaza.vn: CityCustumers
 • Văn phòng tại Cityplaza.vn: CityOffices
 • Nhân viên tại Cityplaza.vn: CityStaffs
 • Thẻ VIP tại Cityplaza.vn: Citycards
 • Bạn bè của Cityplaza.vn: CityFriends
 • Những sự giúp đỡ dành cho Cityplaza.vn: CityHelps