Tầm nhìn - Sứ mệnh

Cập nhật: 12/01/2017


Cityplaza.vn

Tầm nhìn

Cityplaza.vn trở thành một website vừa phát triển kinh doanh, vừa phát triển cộng đồng và đóng góp xã hội hàng đầu Việt Nam.

Trở thành ngôi nhà chung của những Sản phẩm uy tín, Doanh nghiệp uy tín và Doanh nhân uy tín.

Sứ mệnh

Với Cityplaza.vn, chúng tôi có sứ mệnh lựa chọn các doanh nghiệp/sản phẩm/dịch vụ uy tín nhất để giới thiệu tới các khách hàng thân thiết – Những khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng.

Cityplaza.vn kết nối sức mạnh của những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong xã hội để cùng nhau phát triển vì một cộng đồng thịnh vượng.

Cityplaza.vn: Giúp mọi người vui hơn, giàu hơn, hạnh phúc hơn!

Triết lý của Cityplaza

Sáng tạo giá trị mới hữu ích phục vụ cộng đồng