Quy định

Cập nhật: 13/01/2017

Cityplaza.vn được xây dựng dựa trên triết lý: “Sáng tạo giá trị mới hữu ích phục vụ cộng đồng”.

Mục tiêu hoạt động của Cityplaza.vn và các đối tác là: “Giới thiệu những sản phẩm uy tín với giá cả cạnh tranh đến những khách hàng thân thiết”. 

Hoạt động hàng ngày của đội ngũ Cityplaza.vn dựa trên các tiêu chí: “Uy tín, Kinh nghiệm, Chuyên nghiệp”.

 
Quy định hoạt động của Cityplaza
 
1.   Nguyên tắc cơ bản
 
Để thực hiện sứ mệnh xây dựng một cộng đồng tiêu dùng tin cậy, Cityplaza.vn và các đối tác cam kết hoạt động theo các nguyên tắc cơ bản sau: 
 • Phục vụ lợi ích người tiêu dùng.
 • Đảm bảo uy tín của doanh nghiệp.
 • Xây dựng cộng đồng tiêu dùng tin cậy.
Những quy định về quyền và nghĩa vụ dưới đây nhằm đảm bảo việc thực hiện các nguyên tắc này:
 
2.   Quyền và nghĩa vụ của các bên
 
a)   Người tiêu dùng
 
Quyền lợi
 • Được hưởng các sản phẩm/dịch vụ đúng như quảng cáo trên Cityplaza.vn.
 • Khách hàng sở hữu Citycard được hưởng các ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ đúng như cam kết của nhà cung cấp.
 • Khiếu nại với nhà cung cấp, Cityplaza.vn khi không hài lòng với sản phẩm để được hoán đổi, bồi thường.
Nghĩa vụ
 • Tra cứu thường xuyên những thông tin mới hoặc thay đổi về sản phẩm/dịchvu/doanh nghiệp quan tâm trên trang web Cityplaza.vn.
 • Nếu phải di chuyển đến địa điểm uy tín để mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ, khách hàng nên tra cứu, xác minh lại các thông tin quan tâm trên trang web đề phòng những thay đổi so với lần truy cập trước đó.
 • Cung cấp cho nhà cung cấp/Cityplaza địa chỉ, số điện thoại chính xác cho việc giao hàng.
 • Cung cấp cho Cityplaza thông tin cần thiết để làm thẻ ưu đãi Citycard nếu có nhu cầu. Xuất trình thẻ ưu đãi Citycard khi tiêu dùng tại các địa điểm uy tín chấp nhận thẻ.
b)   Nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ
 
Quyền lợi
 • Được quảng cáo trên trang web Cityplaza.vn nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về uy tín.
 • Được Cityplaza.vn hỗ trợ tiếp thị sản phẩm, phát triển thương hiệu tới tất cả các khách hàng tiềm năng, đặc biệt là các khách hàng lâu năm Cityplaza.vn.
 • Được hỗ trợ quản lý chất lượng bởi các chuyên gia của Cityplaza.vn
 • Được tham gia tất cả các hoạt động phát triển thương hiệu của Cityplaza.vn (hội thảo kinh doanh, hội chợ off-line, hội nghị khách hàng VIP, … ).
Nghĩa vụ
 • Thông qua trang web Cityplaza.vn, cung cấp cho khách hàng các thông tin đầy đủ, chính xác về sản phẩm/dịch vụ/doanh nghiệp.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết về uy tín như sau: Sản phẩm/dịch vụ có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng như quảng cáo; phong cách phục vụ lịch sự, chân thành; giá cả cạnh tranh.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết về chế độ ưu đãi đối với khách hàng thân thiết sử dụng thẻ Citycard đối với sản phẩm/dịch vụ đã đăng ký.
 • Thống kê số lượng dùng thẻ thông báo lại cho Cityplaza.vn để không ngừng cải tiến hình thức ưu đãi nhằm tìm kiếm khách hàng mới.
 • Hợp tác chân thành với các chuyên gia đánh giá uy tín của Cityplaza.vn trong những lần kiểm tra định kỳ và đột xuất, phối hợp với Cityplaza.vn giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
c)   Đội ngũ nhân sự của Cityplaza.vn
 
Quyền lợi
 • Tiếp thị sản phẩm/dịch vụ/doanh nghiệp uy tín tới các đối tác tiềm năng.
 • Hỗ trợ bán hàng, cải tiến, quản lý chất lượng.
 • Đánh giá uy tín của các sản phẩm/dịch vụ/doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn của Cityplaza.vn.
Nghĩa vụ
 • Bảo đảm uy tín của sản phẩm/dịch vụ/doanh nghiệp.
 • Bảo mật thông tin khách hàng.
 • Cập nhật thay đổi, thông tin mới về sản phẩm/dịch vụ/doanh nghiệp trên trang web.
 • Cung cấp đội ngũ chuyên gia tư vấn phát triển thương hiệu và quản lý chất lượng.
 • Phối hợp với các bên liên quan giải quyết các khiếu nại của khách hàng.
3.   Điều khoản thi hành
 
Cityplaza.vn, khách hàng của Cityplaza.vn, Citycard, các cá nhân hoặc doanh nghiệp cung cấp sản phẩm/dịch vụ đồng ý cam kết thực hiện các quy định về quyền và nghĩa vụ trên đây. Nếu một trong các bên vi phạm thì các đối tác còn lại có quyền khiếu nại và yêu cầu chấm dứt sự hợp tác.