Tin tức

Khuyến mại tặng thẻ Vip Citycard của Cityplaza

Cập nhật: 02/04/2012

Chi tiết:

  • Với mỗi đơn hàng trên 3.000.000đ, quý khách sẽ được tặng 01 thẻ Vip Citycard có thời hạn sử dụng 6 tháng.
  • Với mỗi đơn hàng trên 5.000.000đ, quý khách sẽ được tặng 01 thẻ Vip Citycard có thời hạn sử dụng 1năm.
  • Với mỗi đơn hàng trên 8.000.000đ, quý khách sẽ được tặng 01 thẻ Vip Citycard có thời hạn sử dụng 2 năm.
Citycard - Vip hơn, tiết kiệm hơn !